Pensiunea Flavia

Pensiunea Flavia

Pensiunea Flavia

Pensiunea Flavia

Pensiunea Flavia

Pensiunea Flavia

Proiect Regio

Comunicat Presa

In perioada 26.07.2011-26.07.2013, SC NICELA SRL  a implementat  proiectul cu titlul “Infiintare pensiune turistica in statiunea Ranca, oras Novaci, judetul Gorj”, finantat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Organism Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia”
Valoarea totala a proiectului :1.032.820,80 lei
Valoarea finantarii nerambursabile : 832.920,00 lei
Obiectivele proiectului :
Proiectul se încadreaza în obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economica pentru 2007-2013 – si anume  “reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor”
Integrându-se atât în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Gorj şi a regiunii Sud-Vest Oltenia proiectul nostru are ca scop contribuţia la dezvoltarea durabilă şi alinierea la standardele Uniunii Europene a localitatii Ranca, judetul Gorj.
Obiectivul general al proiectului
Desfaşurarea unei activităţi lucrative în turism, în localitatea  Ranca, judetul Gorj, prin finalizarea construcţiei, amenajarea şi utilarea pensiunii .

Obiectivul generalal proiectului  este relevant atât pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia cât si pentru jdetul Gorj în particular, pentru ca vine în întâmpinarea obiectivelor specifice ale stategiei de dezvoltare regionala socio-economice 2007-2013, si anume:

       Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori in agricultura si alte cateva sectoare industriale
Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin inbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic.
Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane.

Obiectivele specifice  :

îmbunătătirea structurii de cazare si agrement a localitatii Ranca din judetul Gorj,  prin furnizarea unei capacităti de cazare de 12 locuri;

cresterea cifrei de afaceri si a profitului societatii ;

punerea în valoare a potentialului turistic al localitatii reflectată prin alocarea de fonduri pentru activitatea de publicitate ca si prin numărul de clienti noi estimati;

contributie la dezvoltarea potentialului economic al regiunii prin achizitionarea a 100% din materiile prime de la furnizorii locali;

promovarea unei activităti generatoare de servicii cu valoare adăugata mare;

contibutia la crearea de noi locuri de muncă prin angajarea a 6 persoane;

cresterea calitătii serviciilor turistice.

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului 

Beneficiari directi:

6 persoane angajate prin proiect
clienti societati comerciale
clienti persoane private
furnizorii de echipamente
societatea care va asigura constructia pensiunii

Beneficiari  indirecti:

persoane fizice, pentru petrecerea vacantelor, concediilor- în general predomină în această categorie familii tinere, cu vîrstă medie de pîna la 40 ani deseori cu unul sau mai multi copii sau familii cu vîrstă medie de 50-60 ani;
persoane care practica un turism de recreere, la final de săptămînă- în structură o pondere importantă înregistrează familiile tinere venite din marile orare apropiate, deseori însotite de copii;
grupuri organizate- principalele tipuri identificate sunt tinerii sub 25 ani cu scopul descoperirii potentialului turistic al regiunii sau sărbătoririi unor evenimente importante si persoane in vîrstă cu scopul de recreere provenind cu preponderentă din mediul urban;
tinerii;
clienti externi veniti in scop turistic, de agrement.